biografija

Rođen sam 1978. godine u Novom Sadu. Godine 1999. upisujem Akademiju umetnosti u rodnom gradu, odsek Likovni, grupa za Grafiku, na kojoj sam diplomirao 2004. godine i stekao zvanje Diplomirani grafičar – profesor likovne kulture. Godine 2005. upisujem magistarske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Odsek za Istoriju umetnosti, sa kojih prelazim na doktorske studije 2008. godine. Doktorsku tezu Manifest kao posebno delo avangarde sam odbranio 2012. godine.

Živim u Novom Sadu, u kom i radim od 2003. godine kao nastavnik u Gimnaziji „Isidora Sekulić“, od 2005. do 2016. godine u Srednjoj školi za dizajn „Bogdan Šuput“, a od 2016. na Fakultetu tehničkih nauka na departmanu za Grafičko inženjerstvo i dizajn.

vladimir-dimovski-razumeti-umetnost-biografija